Nie od dziś wiadomo, że najlepsze efekty przynosi nauka poprzez zabawę. Gra Ja mam, kto ma? motywuje dzieci nie tylko do nauki mnożenia, ale uczy także skupienia i ćwiczy refleks, a przy tym nie wymaga dużych nakładów pracy nauczyciela.

Nauka matematyki, a w szczególności działań takich jak mnożenie, jest dla uczniów trudnym, a jednocześnie niezbędnym do dalszej nauki etapem. W przypadku większości dzieci jest to żmudne uczenie na pamięć, co powoduje zniechęcenie do przedmiotu wśród najmłodszych. Jednocześnie wszyscy mamy świadomość, że najlepsze efekty przynosi połączenie nauki z zabawą. Koncepcja gry Ja mam, kto ma? może być wykorzystana do praktycznie każdego działania matematycznego (dodawania, odejmowanie, dzielenie) czy nawet nauki ułamków. Grać można w małych grupach, w parach, a nawet całą klasą. Przy pierwszym razie proponuję zagrać ze wszystkimi dziećmi, a następnie dzielić je na coraz mniejsze grupy.

Koncepcja gry Ja mam, kto ma? może być wykorzystana do praktycznie każdego działania matematycznego (dodawania, odejmowanie, dzielenie) czy nawet nauki ułamków. Grać można w małych grupach, w parach, a nawet całą klasą. Przy pierwszym razie proponuję zagrać ze wszystkimi dziećmi, a następnie dzielić je na coraz mniejsze grupy.

Przygotowanie do gry

Możliwe rodzaje strategii: Przed przystąpieniem do gry dzielimy dzieci na 6-osobowe grupy. Każdej grupie rozdajemy po jednym zestawie gry Ja mam, kto ma? Dodatkowe szablony można pobrać ze strony wczesnoszkolni.pl lub bezpośrednio pod adresem www.bit.ly/1THLTum. Aby uczniowie mieli swój wkład w grę, mogą samodzielnie ją przygotować – wyciąć z szablonu, wymieszać i rozdać między sobą po równej liczbie kart. Uczeń mający kartę z napisem Ja mam 4 rozpoczyna grę – czyta na głos informacje zawarte na kartoniku: Ja mam 4, kto ma 3x6? W tym momencie pozostałe dzieci wykonują obliczenia. Jest tylko jedna karta, która spełnia wynik równania – uczeń, który jest w posiadaniu tego kartonika, zgłasza się i czyta swoje równanie: Ja mam 1 8, kto ma 3x4? Zabawa trwa do czasu, aż wszystkie karty zostaną odczytane. Można się umówić z dziećmi, że po odczytaniu każdej karty, odkładamy ją na oddzielny stos. Gra jest tak skonstruowana, że można grać w nią na różne sposoby. Każdy jednak wymaga od uczniów pełnego skupienia i zaangażowania. Uczniowie muszą wyliczać wszystkie działania, które usłyszą – w każdej chwili może być ich kolej.

Podstawowa

Gramy całą klasą, rozdajemy minimum po jednej karcie dla każdego ucznia. Wybieramy dziecko, które zaczyna całą zabawę, odczytując dane ze swojej karty. Gra dobiega końca w momencie, gdy na pytanie odpowie dziecko zaczynające zabawę.

Gra całej klasy na czas

Do podstawowej wersji rozgrywki dodajemy stoper, którym odmierzamy jak długo klasie zajmuje zatoczenie całego koła karcianego. W tym wariancie proponuję poinformować dzieci, że za każdym razem, gdy będą kogoś ponaglać, do ich wyniku zostanie dodane 5 karnych sekund. Karne sekundy możemy dawać również w przypadku, gdy odpowiedzi z poprawnym wynikiem na pytanie Kto ma? udzieli uczeń nieposiadający takiej karty.

Gra w mniejszych grupach

Przydaje się w momencie, gdy zasady gry staną się już jasne dla wszystkich, a działania matematyczne będą wykonywane coraz sprawniej. Dla jednego dziecka zostanie przyznana większa liczba kart, co zmusi je do większego skupienia i szukania poprawnego wyniku. Jest to forma rozgrywki, która w mojej klasie cieszy się największym powodzeniem.

Gra dla dwóch osób

Dwójka dzieci siada obok siebie i układa wszystkie karty przed sobą awersem do góry. Losowo wybieramy jedną kartę, która zaczyna całą rozgrywkę. Dzieci, widząc zadanie, które mają do wykonania, odszukują kartę spełniającą wynik. Dziecko, które jako pierwsze rozwiąże równanie i odnajdzie kartę, przygarnia ją do siebie, zdobywając w ten sposób punkt i odczytuje swoje pytanie Kto ma?, dając tym samym znak do rozpoczęcia poszukiwania karty z właściwą odpowiedzią. Gra kończy się w momencie, gdy wszystkie wyłożone karty zostaną zebrane, a wygrywa dziecko mające największą liczbę poprawnie udzielonych odpowiedzi.

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Poszukiwacze działań

Zabawa „Poszukiwacze działań” jest propozycją, którą można wykorzystać w każdej grupie wiekowej. Jej formuła jest łatwa, dlatego zasady zrozumieją nawet przedszkolaki. Odrobinę więcej...

Czytaj więcej
To Top ↑