Wakacje to najlepszy czas nie tylko na zasłużony odpoczynek, ale też rozsądne zaplanowanie pracy na kolejny rok szkolny. Żeby zaś twoja praca miała trwalsze efekty niż kilka najbliższych lekcji, warto włączyć do niej formative assessment, znany w Polsce jako ocenianie kształtujące (OK).

Celem formative assessment jest określenie wspólnie z uczniem, jak radzi sobie z omawianym materiałem – co idzie mu świetnie i z czego powinien być dumny, a nad czym musi jeszcze popracować. Można to nazwać informacją zwrotną „Jak mi idzie?”. Taka informacja jest naprawdę ważna w każdym procesie – w pracy, podczas nauki jazdy samochodem czy nawet kiedy gotujemy niedzielny obiad dla całej rodziny. Dla naszych uczniów jest to również bardzo istotne. Jeśli dowiedzą się, że ich starania przynoszą oczekiwane efekty, będą mieli motywację do dalszej pracy. Jeśli nie, powinni dowiedzieć się, co robią źle i jak mogą to poprawić. Budowanie samodzielności i samoświadomości w dzieciach to długotrwały i żmudny proces, ale tylko dzięki temu mamy szansę na wykształcenie dojrzałych uczniów.

Cele – jasne, znane i weryfikowalne

W klasycznej edukacji szkolnej ostatecznym celem dziecka jest otrzymanie dobrej oceny ze sprawdzianu kończącego omawiany dział, ale czy taki jest naprawdę cel jego nauki? Czy taki jest twój osobisty cel? Czy nie powinniśmy raczej nastawić się, że sukcesem jest opanowanie materiału, a nie uzyskanie dobrej oceny z testu? Pamiętajmy, że nie każde dziecko wypada dobrze w egzaminach pisemnych. Spróbujmy przedyskutować z klasą, jaki jest cel najbliższych lekcji. Takie cele najlepiej sformułować w postaci tzw. can do statements, które są łatwe do zweryfi kowania dla dziecka, np. dla rozdziału o jedzeniu celem dzieci może być „Umiem nazwać 10 produktów spożywczych” albo „Umiem zamówić jedzenie w restauracji”. Następnie zastanówcie się wspólnie, jak możecie to zweryfi kować. W praktyce pewnie dojdziecie do podobnych rozwiązań jak te, które stosujesz obecnie: sprawdzian pisemny (słówka), scenki na lekcji (funkcje językowe) czy praca pisemna (dłuższe formy pisemne). Ale motywacja uczniów będzie już zupełnie inna – nie będą pracować, żeby zaliczyć zadane prace, ale aby udowodnić, że sprostali wyznaczonemu sobie zadaniu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

Zaloguj     Zamów prenumeratę

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Powtórkowe szaleństwo

Koniec roku szkolnego to idealny moment na wszelkiego rodzaju powtórki i podsumowania, nawet z najmłodszymi dziećmi. Powtórzenie materiału nie zawsze musi być czymś nudnym i przykrym dla...

Czytaj więcej
To Top ↑