Przede wszystkim Bingo jest to jedna z tych pomocy dydaktycznych, które z łatwością przygotować możemy sami lub wspólnie z uczniami. Do gry potrzebujemy przede wszystkim plansz, na których widnieć mogą numery, obrazki lub napisy – ich liczba zależy od tego, jaki zakres materiału chcemy przećwiczyć lub jaki poziom trudności chcemy nadać grze. Najlepiej, gdy plansze różnią się między sobą przynajmniej jednym elementem. Zatem jeżeli decydujemy się umieścić na nich przykładowo po sześć obrazków, na kolejnych tworzonych przez nas materiałach nie powinno dublować się ich więcej niż pięć.

Plansze mogą przyjmować rozmaite formy. Podstawowa to rodzaj tabelki z polami, które zapełniamy odpowiednią tematyczną treścią – numeryczną, słowną lub obrazkową. Możemy zrobić to sami, przygotowując grę jeszcze przed zajęciami, korzystając z dostępnych w internecie kreatorów Bingo, lub zlecić takie zadanie uczniom, wręczając im puste tabelki. Dzieci mogą zapełniać je dowolną treścią np. w obrębie danego tematu, rozdziału lub też słownictwem wybranym z zaprezentowanego przez nauczyciela zbioru.

Warto też zdecydować się na bardziej oryginalne plansze o nieoczywistych kształtach np. słoika wypełnionego owadami czy listy zakupów. Do ich przygotowania wykorzystać można program grafi czny, np. darmowy, dostępny online PicMonkey lub umiejętności plastyczne – własne lub uczniów. Jeżeli nie mamy na to czasu, warto skorzystać z zasobów internetu.

Poza planszami potrzebny będzie zestaw kart, na których widnieć powinny wszystkie elementy wykorzystane do stworzenia plansz. Jeżeli przykładowo gramy w BINGO dotyczące jedzenia, w którym plansze przybierają formę list zakupów, na kartach muszą znajdować się wszystkie pojawiające się na nich produkty. Jako karty do gry możemy wykorzystać nawet zwykłe flashcards.

Uzupełnieniem niezbędnych materiałów są żetony, za które posłużyć mogą np. nakrętki od butelek. Łatwo je zdobyć, a do tego są znacznie trwalsze niż te kartonowe często oferowane w gotowych do kupienia grach.

Ponadto Bingo to gra dla każdego. Jej zasady są bardzo łatwe i można dopasować je do poziomu starszych lub młodszych dzieci.

Jeszcze na etapie przygotowania gry należy wziąć pod uwagę liczebność grupy, w której będziemy ją wykorzystywać. Jeżeli nie jest duża, plansze mogą być jeszcze bardziej urozmaicone i różnić się większą liczbą elementów. Wpłynie to głównie na czas gry, ale także na jej poziom trudności. W wypadku pracy z dużą grupą można przygotować każdą planszę podwójnie czy nawet potrójnie lub zaproponować uczniom grę w drużynach.

By dopasować poziom trudności do możliwości uczniów, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Przede wszystkim to, czy nasi uczniowie umieją już czytać i pisać. Jeżeli grę wykorzystujemy na zajęciach w przedszkolu, powinniśmy posługiwać się głównie jej obrazkową formą. Gra dla dzieci w wieku szkolnym może zawierać już słowa w formie pisanej. Taką grę dużo łatwiej przygotować, ale należy liczyć się z tym, że im dzieci gorzej radzą sobie z czytaniem, tym gra będzie trwała dłużej.

Ważny jest także dobór treści. Na zajęciach z młodszymi uczniami najlepiej sprawdzą się gry obejmujące jeden konkretny temat, np. owady. Starsi uczniowie poradzą sobie z szerszym zakresem słownictwa. Gra obejmująca materiał z kilku różnych tematów będzie też dla nich atrakcyjniejsza.

Kolejną kwestią, o której nie możemy zapominać, jest czas. O tyle, o ile w przedszkolu zajęcia mają dość swobodną formę i nauczyciel może pozwolić sobie na poświęcenie jednych lub czasem nawet większej liczby zajęć na gry i zabawy, tak w szkole na nauczycielu spoczywa obowiązek zrealizowania wszystkich narzuconych odgórnie treści. Jeżeli zatem gra Bingo ma być jedynie urozmaiceniem, a nie główną aktywnością podczas zajęć, musimy dokładnie określić jej zasady. Podczas zajęć z młodszymi uczniami warto zwrócić uwagę na to, że mogą one jeszcze nie do końca dobrze radzić sobie z rywalizacją. Należy zatem umożliwić wszystkim dzieciom zdobycie Bingo, nie kończąc całej gry w momencie zakrycia wszystkich obrazków na planszy jednego gracza czy też drużyny, ale kontynuować grę do odkrycia wszystkich kart. W wypadku starszych dzieci element rywalizacji może z kolei zadziałać pozytywnie i uatrakcyjnić całą zabawę, a zakończenie gry po pierwszym usłyszanym okrzyku „Bingo!” zdecydowanie skróci jej czas.

 

Jak grać?

  1. Rozdajemy dzieciom plansze – w zależności od tego, ile ich mamy albo jaką formę pracy zaplanowaliśmy na dane zajęcia, każdemu po jednej lub np. jedną na parę czy grupę, oraz zestaw nakrętek – musi ich być tyle, ile obrazków na planszy.
  2. Sobie lub osobie, którą wyznaczamy do prowadzenia gry, zostawiamy zestaw kart (mogą losować je też po kolei uczniowie – taka wersja świetnie sprawdza się na zajęciach indywidualnych lub w mniejszych grupach. Wówczas dzieci nazywają to, co znajduje się na kartach).
  3. Nauczyciel/prowadzący losuje karty i wypowiada na głos słowa, które się na nich znajdują.
  4. Uczeń czy też grupa, która odnajdzie u siebie obrazek odpowiadający słowu (ewentualnie zapisane słowo czy numer) zakrywa go nakrętką. Gdy wszystkie obrazki na planszy zostaną zakryte, krzyczy „Bingo!”, tym samym kończąc grę.

 

Spring is here!

 

Czas trwania:  

45 min

Metody pracy: 

Metoda naturalna, metoda audiolingwalna, metoda audiowizualna, small talk, TPR, gry i zabawy językowe.

Cele operacyjne:

Uczniowie: 

  • rozpoznają i nazywają stany pogodowe,
  • rozpoznają i nazywają pory roku,
  • znają wiosenne słownictwo w j. angielskim,
  • rozpoznają i potrafią opisać oznaki wiosny za pomocą prostych zdań z jego wykorzystaniem,
  • rozumieją zasady gry dydaktycznej Bingo,
  • rozumieją ze słuchu zdania w j. angielskim i potrafią dopasować do nich obrazki będące ich graficznym odpowiednikiem.

Środki dydaktyczne: 

Wybrane piosenki na przywitanie/pożegnanie, karty obrazkowe z pogodą (tyle, ilu uczniów w klasie) oraz porami roku, muzyka do tańczenia, kalendarz (oraz guma mocująca, taśma klejąca lub magnesy, jeżeli dysponujemy tablicą magnetyczną), wiosenne pudełko/torba, zestaw kart obrazkowych, plansze i karty do gry BINGO, nakrętki od butelek (po 6 na ucznia lub parę uczniów)

 

Przebieg lekcji

 

1. Rozpoczęcie zajęć

 

Czas trwania:

2 min

Metoda:

TPR Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan. By usprawnić cały proces, może posłużyć się rymowanką:

 

1, 2, 3, 4

Make a circle on the floor.

5, 6, 7, 8

Cross your legs,

Sit up straight.

 

Następnie włącza wybraną piosenkę na przywitanie. Uczniowie wraz z nauczycielem śpiewają, wykonując przy tym odpowiednie gesty.

 

2. Weather dance

 

Czas trwania:

5 min

Metoda:

audiowizualna, TPR

Uczniowie siadają w kole. Nauczyciel rozdaje wszystkim obrazki przedstawiające różne rodzaje pogody: sunny, rainy, cloudy, snowy. Rozdając, pyta każdego z uczniów: What’s the weather like?, odnosząc się do obrazka, który otrzymał uczeń. Uczniowie odpowiadają. Następnie nauczyciel włącza jakąś żywiołową muzykę do tańca. Podczas utworu wypowiada zdania określające różne rodzaje pogody: It’s sunny, It’s rainy itd., które może wspierać odpowiednimi, znanymi uczniom gestami. Jeżeli ktoś usłyszy słowo określające pogodę, która widnieje na jego obrazku, wstaje i tańczy przez chwilę na środku koła. Zabawę kończymy po kilkukrotnym powtórzeniu wszystkich rodzajów pogody.

 

3. Utrwalenie nazw pór roku w języku angielskim

 

Czas trwania:

3 min

Metoda:

naturalna, audiowizualna, audiolingwalna

Nauczyciel prezentuje karty obrazkowe przedstawiające pory roku (Spring, Summer, Autumn, Winter), jednocześnie pytając o to, jaką dany obrazek przedstawia porę: What’s the season? lub What season is it? Uczniowie odpowiadają. Jeżeli istnieje taka potrzeba, nauczyciel podpowiada. Następnie wspólnie z uczniami powtarza i utrwala nazwy wszystkich pór roku.

Our calendar

What’s the weather like today?

Whats the season?

Our calendar

It’s sunny -  Summer

It’s raining - Autumn

It’s cloudy -  Spring

It’s snowy - Winter

 

4. Our calendar

 

Czas trwania:

3 min

Metoda:

naturalna, audiowizualna, small talk

Nauczyciel pokazuje uczniom przygotowany przez siebie i zalaminowany kalendarz z pogodą i porami roku. Następnie prosi wybranych uczniów o pomoc w jego uzupełnieniu: X, look through the window. What’s the weather like today? Y, What’s the season now? Wybrani uczniowie podchodzą i wybierają odpowiednie elementy, na głos odczytując widniejące na nich zdania. Następnie przymocowują je w odpowiednich miejscach, np. za pomocą gumy mocującej. Przykładowy kalendarz (dla dzieci nieumiejących czytać warto przygotować kalendarz obrazkowy)

 

5. Spring is here!

 

Utrwalenie słownictwa za pomocą kart obrazkowych.

Czas trwania:

10 min

Metody:

naturalna, audiowizualna, audiolingwalna

Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje wiosenne pudełko (ewentualnie torbę), do którego wkłada karty obrazkowe przedstawiające wybrane oznaki wiosny: birds (sing), trees (sway), bees (buzz), butterlies (fl y), fl owers (bloom), sun (shines), (it) rain(s), wind (blows), baby animals (born). Podczas zajęć wybrani uczniowie podchodzą i wyciągają po kolei obrazki, opisując tak jak potrafi ą to, co na nich widzą. Do każdego z obrazków nauczyciel dopasowuje odpowiednie gesty, które prezentuje uczniom. Uczniowie wstają i ustawiają się w kole. Następnie wraz z nauczycielem tworzą i wspólnie powtarzają całe zdania wraz z towarzyszącymi im gestami: N: Birds... (nauczyciel pokazuje uczniom odpowiedni obrazek) U: sing. N+U: Birds sing (wszyscy wspólnie powtarzają i pokazują odpowiednie gesty).

 

6. Kalambury

 

Czas trwania:

7 min

Metody:

naturalna, audiowizualna, TPR

Nauczyciel wrzuca wszystkie obrazki do pudełka/torby. Wybrani uczniowie mają za zadanie wylosować obrazek i bez używania słów zaprezentować pozostałym to, co się na nim znajduje. Uczniowie odgadują, używając całych, ćwiczonych wcześniej struktur. Jeżeli uczniowie używają pojedynczych słów, zadaniem nauczyciela jest zachęcanie ich do tego, by używali całych fraz. Wraz z uczniami nauczyciel dryluje wszystkie odgadnięte zdania (cicho- głośno, wolno-szybko itp.)

 

7. Bingo

 

Czas trwania:

12 min

Metody:

naturalna, audiowizuana, dydaktyczna gra językowa

Nauczyciel prezentuje stos kart, na których są zapisane ćwiczone podczas zajęć struktury (rozkłada je na podłodze, zakrywając tak, by nie było widać tekstu) oraz plansze do gry Bingo. Na każdej z plansz widnieje 6 obrazków przedstawiających poszczególne struktury (Birds sing, Sun shines itp). Uczniowie otrzymują zestawy 6 nakrętek. Nauczyciel pokrótce tłumaczy zasady gry, używając jak najprostszych zdań i gestów – uczniowie mają za zadanie odkrywać przygotowane przez nauczyciela karty i odczytywać (jeżeli potrafi ą) zapisane na nich zdania lub słuchać tych odczytywanych przez nauczyciela. Kto odnajdzie odpowiadający zdaniu obrazek na swojej planszy, zakrywa go nakrętką. Każda osoba, która będzie miała zakrytych 6 obrazków, krzyczy „Bingo!”.

 

8. Zakończenie lekcji

 

Czas trwania:

3 min

Metody:

naturalna, TPR

Wspólne sprzątanie oraz śpiewanie wybranej piosenki na pożegnanie.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Gingerbread family

Zima za pasem i choć do kalendarzowej pozostały jeszcze prawie dwa miesiące, dookoła panuje już świąteczna atmosfera. Bałwany, płatki śniegu i rękawiczki możemy jednak odłożyć na bok, bo nadeszła pora...

Czytaj więcej
To Top ↑