W bieżącym numerze „Get Creative!” przedstawiam Wam przykładowy rozkład materiału na miesiące wrzesień–listopad, opracowany pod kątem grup przedszkolnych, zawierający propozycje piosenek i zabaw do wykorzystania podczas zajęć o danej tematyce. Proponowany układ treści może stanowić punkt wyjściowy do bardziej lub mniej rozbudowanego rozkładu materiału czy planu pracy dostosowanego do indywidualnych potrzeb nauczyciela oraz poszczególnych grup wiekowych.

1. Hello! - Witajcie

Cel: Uczniowie zapoznają się z nauczycielem oraz opanowują powitanie i pożegnanie w języku angielskim; dodatkowo podczas zajęć w pierwszym miesiącu nauki uczniowie poznają i reagują lub zaczynają reagować (w zależności od grupy wiekowej) na proste polecenia w języku angielskim.

Proponowane piosenki: „Hello Hello!”, „Make a Circle”, „See You Later, Alligator!” (Super Simple Songs) oraz „Stand Up, Sit Down!” (by Patt y Shukla)

Podstawowe słownictwo, zwroty i wyrażenia: Hello, Goodbye/Bye-bye, See you later, What’s your name? My name is…

Dodatkowe słownictwo i wyrażenia: Wave your hand, Say “hello”/“bye-bye”, (Can you) clap your hands/ stamp your feet/stretch up high/touch your toes(?), alligator, butt erfl y, It’s ti me to go, big-small, up-down, Stand up, Sit down, Make a circle, Turn around.

Proponowane aktywności: Witanie lub żegnanie się z pacynką, witanie się z nauczycielem oraz ze sobą nawzajem, przedstawianie się pacynce.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

Zaloguj     Zamów prenumeratę

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

To Top ↑